Ředitel Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace
 
vyhlašuje tímto 
na pátek 20. října 2017,
z důvodu konání parlamentních voleb,
 
DEN ŘEDITELE ŠKOLY.
 
- VÝUKA V TENTO DEN NEPROBÍHÁ, OBĚDY JSOU TÍMTO ODHLÁŠENY
- PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDE PRO ZÁJEMCE ZAJIŠTĚN - přihlášky do 13.10.2017
- ZÁJEMCI O OBĚD SE MUSÍ PŘIHLÁSIT PŘÍMO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ - do 13.10.2017
- obědy budou vydávány v souladu s provozním řádem Školní jídelny dle §117 Zákona 561/2004,
  kdy se žáci, kteří budou mít zájem o stravování v den volna budou stravovat za plnou cenu,
  t.j. náklady na potraviny + provozní náklady. Tím se cena oproti normálu navyšuje o 29,-Kč.
- INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ NA TEL Č. 541 212868
- VÝDEJNÍ DOBA OBĚDA: 11,30 - 12,30 HOD., VSTUP DO JÍDELNY HLAVNÍM VCHODEM