V minulém týdnu proběhlo školní kolo matematické soutěže pro žáky 5. tříd - MATESO.
Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jan Blažíček, který automaticky postupuje do městského kola,
které se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v TZŠ Kuldova.
Mezi úspěšné řešitele dále patří: Magdalena Jobánková, Tereza Weignerová, Ondřej Marek, Martin Hladík,
Markéta Jarošová, Filip Roupec, Tomáš Postránecký, Karolína Juřinová a Tadeáš Pokorný.
Další úspěšní řešitelé budou pozváni dle pokynů, které obdržíme od pořadatelské školy.