Všechny rodiče, prarodiče a příznivce školy zveme na
 
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
 
který se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 od 8,00 do 14,00 hodin.
 
 
Od 16,15 hodin se potom v jídelně školy sejde KOLEGIUM RODIČŮ, 
třídní důvěrníci a vedení školy.
 
Dále od 17,00 hodin proběhnou hovorové hodiny,
na kterých můžete s jednotlivými vyučujícími probrat
výsledky prospěchu a chování Vašich dětí za 1. čtvrtletí školního roku.