Městské kolo matematické soutěže pro žáky 5. tříd - MATESO,
se konalo 14.11.2017 v Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38.
Zúčastnilo se jej 202 žáků ze 45 základních škol z Brna a okolí.
Maximální počet bodů, který mohli řešitelé získat, byl 15,
úspěšným řešitelem byl žák, který dosáhl alespoň 9 bodů.
Mezi úspěšné řešitele se z naší školy probojovali Jan Blažíček a Magdalena Jobánková.
Gratulujeme!