V úterý 9. ledna 2018 se od 17,00 hodin konají hovorové hodiny.
Zveme všechny rodiče, aby se přišli seznámit s výsledky prospěchu
a chování svých ratolestí za 1. pololetí.
Kolegium rodičů - třídní důvěrníci a vedení školy - se sejde již tradičně v jídelně školy v 16,15 hodin.