Vytisknout 
Dobrý den, vážení rodiče, zde jsou podrobné informace k výuce 9.ročníků:

V týdnu od 11. do 15. 5.2020 - dobrovolná výuka

Naše ZŠ připravila pro žáky 9. ročníku dobrovolnou výuku na dny 14.-15.2020.
Náplní vyučování bude konzultační činnost týkající se přípravy na přijímací
zkoušky a třídnická hodina. Žáci mohou tuto dobu využít také k odevzdání
učebnic.
Stravování žáků ve školní jídelně nebude v těchto dnech možné.
Žáky svých tříd si vyzvednou třídní učitelky u hlavního vchodu.

Platí stejná hygienická pravidla, o kterých jste byli informováni v předchozí zprávě. Je nutné s sebou mít čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Žáci 9.A – příchod do budovy v 10 hod, výuka bude probíhat do 11.30 hod.
Žáci 9.B- příchod do budovy v 10.15 hod, výuka bude probíhat do 11.45hod.

 
V týdnu od 18.5. do 22.5.2020
 
Žáky 9.ročníku si u vchodu vyzvedne paní asistentka. 9.A bude vyzvedávat u hlavního vchodu v 8 hod,
9.B vyzvedne v 8.20 hod. Všichni žáci při vstupu do školy odevzdají čestné prohlášení o tom, že nejsou nemocní
(bylo zasláno v předchozím emailu a je i na stránkách školy ke stažení).
Povinně si vydezinfikují ruce. Na sobě budou mít roušku, s sebou také jednu náhradní a sáček na roušku.
Roušku mají žáci na sobě do doby, než každý usedne do své lavice, případně se řídí pokyny vyučujících.
Na chodbách, při odchodu na wc a během dalšího pobytu v prostorách školy roušku také používají.
Věci si žáci berou s sebou do učeben. Nepřezouvají se.
9.A se bude učit v hudebně, 9.B  v horní jazykové učebně.
 
Výuka probíhá ve dvou učebních blocích - čeština a matematika.
Žáci  budou mít mezi předměty pauzu, nebudou se však volně pohybovat v prostorách školy.
Předpokládané ukončení výuky je v 11.45 hod. Pak následuje oběd a odchod z budovy školy.
Tímto způsobem bude probíhat výuka v týdnu od 18.5. do 22.5.2020
 
 V týdnu od 25.5. do 29.5.2020
Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v pondělí 25.5. 2020. Budou simulovat přijímací zkoušku,která žáky čeká. 
Třída 9.A bude vstupovat do budovy v 8.45 hod,opět je bude vyzvedávat paní asistentka
a platí stejná hygienická pravidla jako v předchozím týdnu.
Začínat v učebně hudební výchovy budou v 9 hod. Předpokládaný konec této modelové zkoušky bude v 11.45 hod.
Třída 9.B bude do budovy vstupovat v 9 hod s dodržením již zmíněných hygienických opatření.
Začínat budou v 9.15 hod. Předpokládané ukončení pro tuto třídu bude ve 12 hod.
Po přijímacích zkouškách nanečisto půjdou žáci na oběd (pokud ho budou mít domluvený se školní jídelnou).
Konzultace k výsledkům těchto vzorových přijímacích zkoušek budou  ve čtvrtek 28.5. 2020
Třída 9.A začne konzultovat v 9hod.
Příchod do budovy školy proběhne stejným způsobem jako v předchozích dnech, žáci přijdou v 8.45 hod.
Třída 9.B začne konzultace v 9.15 hod, příchod do budovy v 9 hod.
Konzultují se oba předměty, předpokládané ukončení je 12.15 hod pro 9.A a  12.30 hod pro 9.B.
 
Ve čtvrtek 21.5. v 11.45 hod proběhne focení 9.tříd.
 Byli bychom rádi, kdyby se přišli vyfotit všichni žáci 9.tříd.
Náhradní termín se konat nebude.
 
Martina Zažímalová