Vytisknout 

Zde si můžete stáhnout potřebné formuláře:

 

Žádost o povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (přestup)

 

Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova / plavání

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění žáka z výuky

Zápisní lístek - přestupy