úspěšnost žáků naší školy v přijímacím řízení na střední školy:
 
prijato
z pátých třída na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_5
ze sedmých tříd na gymnázia se hlásilo a bylo přijato:
prijato_7