Drobečková navigace

Úvod > > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

 

 NEAKTUÁLNÍ

 

Seznam přijatých dětí do 1.ročníku 


Seznam přijatých dětí, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1202709504 079 Přijato Běžné třídy
2 1271251072 051 Přijato Běžné třídy
3 1856741888 052 Přijato Běžné třídy
4 1877889024 082 Přijato Běžné třídy
5 1922257927 034 Přijato Běžné třídy
6 2277201926 093 Přijato Běžné třídy
7 2286209024 021 Přijato Běžné třídy
8 2363655687 056 Přijato Běžné třídy
9 2420891904 039 Přijato Běžné třídy
10 2502170784 059 Přijato Běžné třídy
11 2781518848 050 Přijato Běžné třídy
12 2943609344 097 Přijato Běžné třídy
13 2946540288 003 Přijato Běžné třídy
14 2998709762 084 Přijato Běžné třídy
15 3082062848 064 Přijato Běžné třídy
16 3534851584 029 Přijato Běžné třídy
17 3745543168 037 Přijato Běžné třídy
18 3757054976 049 Přijato Běžné třídy
19 3823124486 090 Přijato Běžné třídy
20 3883115844 065 Přijato Běžné třídy
21 3883534592 018 Přijato Běžné třídy
22 3937977344 020 Přijato Běžné třídy
23 4199205129 078 Přijato Běžné třídy
24 4370491273 070 Přijato Běžné třídy
25 4558577152 068 Přijato Běžné třídy
26 4633337856 062 Přijato Běžné třídy
27 5161162752 086 Přijato Běžné třídy
28 5177565952 054 Přijato Běžné třídy
29 5483874944 041 Přijato Běžné třídy
30 5605171712 081 Přijato Běžné třídy
31 5625596672 071 Přijato Běžné třídy
32 5809383424 044 Přijato Běžné třídy
33 5938273152 085 Přijato Běžné třídy
34 6013965696 038 Přijato Běžné třídy
35 6265521923 098 Přijato Běžné třídy
36 6414728704 033 Přijato Běžné třídy
37 6468649984 014 Přijato Běžné třídy
38 6516492576 002 Přijato Běžné třídy
39 6591785984 026 Přijato Běžné třídy
40 6595822364 075 Přijato Běžné třídy
41 6598804608 027 Přijato Běžné třídy
42 6616624672 024 Přijato Běžné třídy
43 6661082368 019 Přijato Běžné třídy
44 6703879043 013 Přijato Běžné třídy
45 7073524736 073 Přijato Běžné třídy
46 7183340032 066 Přijato Běžné třídy
47 7314780032 101 Přijato Běžné třídy
48 7315581443 063 Přijato Běžné třídy
49 7334693376 043 Přijato Běžné třídy
50 7549188096 015 Přijato Běžné třídy
51 7767620608 067 Přijato Běžné třídy
52 7862164481 077 Přijato Běžné třídy
53 7974272136 011 Přijato Běžné třídy
54 8125958144 095 Přijato Běžné třídy
55 8142875904 017 Přijato Běžné třídy
56 8200561152 069 Přijato Běžné třídy
57 8226413568 060 Přijato Běžné třídy
58 8275597216 031 Přijato Běžné třídy
59 8296068166 072 Přijato Běžné třídy
60 8538347776 001 Přijato Běžné třídy
61 8580705283 036 Přijato Běžné třídy
62 8881602564 045 Přijato Běžné třídy
63 8944683648 096 Přijato Běžné třídy
64 9029008643 035 Přijato Běžné třídy
65 9061144064 048 Přijato Běžné třídy
66 9078424064 040 Přijato Běžné třídy
67 9103399687 057 Přijato Běžné třídy
68 9188472832 046 Přijato Běžné třídy
69 9192842304 058 Přijato Běžné třídy
70 9224057615 022 Přijato Běžné třídy
71 9314046336 053 Přijato Běžné třídy
72 9355876482 016 Přijato Běžné třídy
73 9500296192 055 Přijato Běžné třídy
74 9625841152 087 Přijato Běžné třídy
75 9785140992 099 Přijato Běžné třídy


Odklady povinné školní docházky, dosavadní výsledky rozhodnutí
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2818477568 008 Odloženo
2 3162385408 089 Odloženo
3 3278801408 010 Odloženo
4 4627311232 100 Odloženo
5 5067927043 009 Odloženo
6 6082377344 032 Odloženo
7 6241065472 091 Odloženo
8 7280765184 023 Odloženo
9 8122230784 083 Odloženo
10 8309327616 006 Odloženo
11 8723327488 005 Odloženo
12 9113751044 061 Odloženo
13 9662990082 007 Odloženo
14 9706355278 088 Odloženo
15 9914843844 030 Odloženo

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

 • pátek 22. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin
 • sobota 23. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin
 • náhradní termín 27. 4. 2022 po telefonické domluvě

na čísle 541 211 940 – Mgr. Petr Pavlíček

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz  musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení – bude možné od 16. 3. 2022.  Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

POZOR!!! Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci !!!! 

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

 • Vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte
 • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu.

 • Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Tyto žádosti lze doložit dodatečně, aleupozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2022)
 • Opřípadném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2022/2023:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy:

Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo náměstí, Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kníničská (po hranici městské části), Kovařovicova, Kozákova, Královopolská (č. 1–139 lichá včetně písmen a, b, c a 2–90 sudá včetně písmene a), Kroftova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského náměstí, Maničky, Mozolky, náměstí Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického náměstí, Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova, Štursova (č.3–35 lichá a 2–20 sudá včetně objektů označených písmenem a), Topolky, Veslařská (č. 2, č. 25, 25b, 25e), Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zeleného (č. 51), Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (č. 3), Žabovřesky č. ev. 337, celé území obce Jinačovice pro žáky 1–9 tříd.

 

 1. Vzhledem k volné kapacitě školy je možné přijímat i žáky z jiných spádových obvodů.
 2. Neformální část zápisu (pohovor s předškolákem) NENÍ hodnotícím kritériem pro přijetí/nepřijetí do běžných tříd.

 zápis 1.jpgzápis 2.jpg

zápis 3.jpgzápis 4.jpg

zápis 5.jpg zápis 6.jpg

 zápis 7.jpgzápis 8.jpg

zápis 9.jpg

 

 

Hra na školu

Začínáme ve středu 23. března 2022 v 15:30 hodin.

Vstup do školy je hlavním vchodem, konec Hry na školu je vždy v 16:15 hod.

Další termíny budou: 30.3., 6.4., 13.4. a 20.4. 2022.

 

 

 

Sdělení rodičům žáků, kteří si podávají přihlášky na SŠ (z 5., 7. a 9. tříd)

 

Vážení rodiče,

dne 1. března 2022 (poslední den podání přihlášky na SŠ) dostanou vaše děti na ZŠ zápisový lístek. Ten je nedílnou součástí přijímacího řízení na SŠ.

 

Pokud bude vaše dítě přijato na SŠ, je nutné do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek na příslušné SŠ.

 

Než odevzdáte zápisový lístek na SŠ, vyplňte prosím část 1. vlevo i s potřebnými podpisy (vás i vašeho dítěte) v levé části rámečku. Razítko a podpis vpravo je určeno pro ředitele SŠ, kam bude vaše dítě přijato.

 

Část 2. je určena pouze pro případné odvolání proti nepřijetí na SŠ. Vzor odvolání najdete na internetu – odvolání proti nepřijetí na SŠ.

Pokud bude odvolání úspěšné, teprve potom je využita i část 2. zápisového lístku.

 

PaedDr. Valerie Slámová, kariérový poradce

 

 

Aktuální informace k podání přihlášek na střední školy na školní rok 2022/2023


Předvyplněné přihlášky na SŠ i víceletá gymnázia (dále jen SŠ) obdrží žáci u nás ve škole
(nejdříve v dalším týdnu po pololetním hodnocení).
Na přihláškách je nutno doplnit název a adresu SŠ, kód a vybraný obor studia
(žáci z 5. třídy osmileté obory, ze 7. třídy šestileté a z 9. třídy čtyřleté nebo tříleté obory).
Každý žák může do prvního kola podat dvě přihlášky, je nutné obě vyplnit stejně, neměnit
pořadí škol!
Přihlášky na SŠ se ODEVZDÁVAJÍ na příslušných SŠ do 1. BŘEZNA 2022 (nejlépe osobně,
pokud budete posílat poštou, tak doporučeně; pozor na zákonný termín do 1. 3. 2022).
Nezletilým uchazečům zákonný zástupce = rodič doplní na první straně přihlášky:
- V Brně dne...
- datum narození a podpis zákonného zástupce
- nutný je i podpis uchazeče (žáka).
Na druhé straně přihlášky základní škola vyplní obvyklý požadavek klasifikace:
- u žáků 5. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
- u žáků 7. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pol. 7. třídy
- u žáků 9. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy.
Ředitel každé SŠ může do 31. 1. 2022 na webu své školy změnit kritéria přijímacího
řízení, je proto nutné sledovat webové stránky svých vybraných SŠ.
Ředitelé SŠ mohou v současné "covidové" situaci rozšířit okruh požadovaných
vysvědčení; pokud by tato situace nastala, je třeba přiložit k přihlášce tam, kde toto SŠ bude
vyžadovat, ověřený opis jiného požadovaného vysvědčení.
SŠ může také požadovat také PLP = povinnou lékařskou prohlídku, pak je nutno přihlášku
nechat potvrdit dětským lékařem, tento požadavek najdete také na webu vybrané SŠ.
Až obdržíte prostřednictvím vašich dětí přihlášky na SŠ, prosím o kontrolu všech údajů,
případnou aktualizaci telefonních čísel, e-mailů, aktuálních adres kvůli doručení pošty atd.
Po úspěšném vykonání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky a vyhlášení
výsledků přijímacího řízení je nutné do 10 pracovních dnů odevzdat na příslušné SŠ
zápisový lístek (s vyplněnou SŠ, kam byl žák přijat a podepsaný uchazečem i zákonným
zástupcem = v prvním rámečku).
Zápisový lístek se bude vydávat zákonným zástupcům v kanceláři naší ZŠ do 15. března
2022, popř. podle aktuální epidemické situace, dle pokynů MŠMT.
S interními informacemi z naší ZŠ budou rodiče seznámeni prostřednictvím školních
webových stránek a Bakalářů.
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek:

pro čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2022,
pro šestileté a osmileté obory 19. a 20. dubna 2022.

Veškeré informace a případné aktuální změny najdete na:
www.msmt.cz www.jmskoly.cz www.cermat.cz
Pokud by někdo potřeboval individuální konzultace, jsem rodičům po domluvě k
dispozici.

Zdravím,
Dr. Valerie Slámová valerie.slamova@zsnsvor.cz

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

148379