Drobečková navigace

Úvod > > Učební plán > 2. stupeň

Učební plán 2. stupňe pro školní rok 2022 / 2023

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání : „Rodina – škola – život“

 

 

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

5

4

5

4

První cizí jazyk (Aj)

3

3

3

3

Druhý cizí jazyk (Nj/Rj)

 -

2

2

2

Matematika

4

5

5

4

Informatika

1

1

 1

 1

Chemie

 -

 -

2

2

Fyzika

2

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

 -

0,5

0,5

Výchova ke zdraví

1

1

 -

 -

Volba Povolání  -  - 0,5 0,5

Ekologická výchova

 -

 -

 -

0,5

Základy první pomoci

 -

 -

 -

0,5

Provoz domácnosti

1

 -

1

 -

Hudební výchova

1

1

 -

 -

Výtvarná výchova

2

2

 -

 -

Estetická výchova

 -

 -

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelné předměty

 -

 -

 -

2

Celkem

29

29

32

32

 

 

Výňatek ze ŠVP:

  • Volitelné předměty - v 9. ročníku se zaměřují na přípravu na přijímací zkoušky - Studijní seminář z češtiny a matematiky po jedné hodině týdně. Žáci, kteří se nechtějí připravovat na přijímací zkoušky si volí z nabídky dle možností školy, letos Praktický seminář.
  • Základy 1. pomoci – předmět je vyučován 1 hodinu týdně ve 2. pololetí v 9. ročníku
  • Ekologická výchova – předmět je vyučován 1 hodinu týdně v 1. pololetí v 9. ročníku
  • Občanská výchova -  v 6. ročníku 1 hodina, v 8. ročníku je vyučována 1 hodina v 1. pololetí, v 9. ročníku 1 hodina ve 2. pololetí     
  • Volba povolání – předmět je v 8. ročníku vyučován 1 hodinu ve 2. pololetí, v 9. ročníku 1 hodinu v 1. pololetí
  • Tělesná výchova – předmět je vyučován 2 hodiny týdně. Díky tomu, že škola má vlastní bazén, je součástí tělesné výchovy také výuka plavání takto: hoši 1. - 9. ročník: 1 hodina TV + 1 hodina plavání; dívky 1. - 6. ročník: 1 hodina TV + 1 hodina plavání, potom dívky 7. - 9. ročník: 2 hodiny TV.

Celý ŠVP ZDE.

Návštěvnost stránek

432996