Drobečková navigace

Úvod > > 2. stupeň

2. stupeň

Učební plán pro školní rok 2021 / 2022

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání :

 „Rodina – škola – život“

 

 

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

5

4

4

4

Anglický jazyk

3

3

3

3

Další jazyk ( Nj-Rj )

 

2

2

2

Matematika

4

5

5

4

Informatika

1

1

 

 

Chemie

 

 

2

2

Fyzika

2

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

 

0,5

0,5

Výchova ke zdraví

1

1

 

 

Současný svět

 

 

 

1

Ekologická výchova

 

 

 

0,5

Základy první pomoci

 

 

 

0,5

Provoz domácnosti

1

 

 

 

Digitální technologie

 

 

1

 

Volba povolání

 

 

0,5

0,5

Hudební výchova

1

1

 

 

Výtvarná výchova

2

2

 

 

Estetická výchova

 

 

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

Volitelné předměty

 

 

2

2

Celkem

29

29

32

32

 

Volitelné předměty

 

Ve školním roce 2021/22 budou  pro žáky 8. tříd realizovány tyto volitelné  předměty : Konverzace v anglickém jazyce, Sportovní hry a Grafika na PC.

Žáci 9. tříd vybírají mezi předměty Studijní seminář (Čj/M - příprava ke zkouškám na SŠ) a Grafika na PC.

 

Nepovinné předměty

Pro žáky 6.-9.ročníku jsou  připraveny předměty Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky které jsou určeny především pro žáky se specifickými poruchami učení, ale mohou jej navštěvovat i ostatní zájemci.

Návštěvnost stránek

101839