Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Informace pro rodiče ŠD

Informace pro rodiče dětí v ŠD

Od 4. 9. 2017 je školní družina umístěna do samostatných prostor - spodní pavilon, bývalá mateřská školka.

Příchody do ranní družiny a odpolední odchody z družiny tedy budou zvláštním vchodem do této části budovy.

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 
Školní družina je určena žákům 1. – 4. tříd, žáci 5. tříd jsou přijímáni do vyčerpání kapacity ŠD.
Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku, který obdrží první školní den. Odhlášení probíhá také vždy písemnou formou. Zákonní zástupci žáků mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem družiny a provozem družiny, respektovat jej, včas uhradit poplatek za pobyt žáka v družině, a pokud žák neodchází domů sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.30 hod. do 8.00 hod. Po skončení vyučování od 11.30 hod. do 17.30 hod.
 
Provoz ŠD denně od 6.30 do 17.30
6.30 – 8.00 ranní družina. Příchod dětí do ranní družiny je do 7.30 hod.
11.30- 13.30 příprava na oběd a oběd - dle rozvrhu.
12.35 - 14.00 odchod dětí - dle rozvrhu, relaxační a odpočinkové činnosti.
14.00 - 15.00 odpolední činnost, pobyt venku - dle počasí. 
15.00 - 17.30 svačina, odpolední, zájmová činnost, odchod dětí.
 
Na pobyt venku potřebuje mít dítě vhodné oblečení a obuv (převlečení může nechávat v šatně).
 
Odchody dětí:
Rodiče vyplní do zápisního lísku přesné odchody dětí a jsou povinni upozornit na jinou dobu odchodu ze ŠD než je uvedena na zápisním lístku. Změny je potřeba vždy uvést písemně s datem, jménem, časem odchodu a podpisem.
Není možno pustit dítě ze ŠD na telefonickou výzvu!
 
Vyzvedávání dětí:
Končí-li výuka po 4. vyuč. hod. (v 11.30), je dítě možné vyzvednout po obědě od 12.30.
Končí-li výuka po 5. vyuč. hod. (ve 12.45), je dítě je možné vyzvednout po obědě od 13.30.
Od 14.00 hod. do 15.00 hod. nelze vyzvedávat děti z družiny, pouze výjimečně a po předchozí domluvě s vychovatelem/vychovatelkou.
Po 15. hodině mohou být děti i v jiných odděleních ŠD podle jednotlivých služeb vychovatelek a probíhajících zájmových kroužků.
Děti ze ŠD si rodiče (oprávněná osoba) budou vyzvedávat prostřednictvím zvonku u dveří, kde si zazvoní na příslušné oddělení, spojí se s vychovatelem/vychovatelkou ŠD, nahlásí jméno a třídu dítěte.
 
Poplatek za školní družinu je od 1. 9. 2021 stanoven 200 Kč/měsíc a je splatný v jedné splátce (2000 Kč za školní rok, do 1. října). Veškeré informace budou sděleny konkrétním vychovatelem/vychovatelkou.
 
Jednou měsíčně proběhne návštěva kina a knihovny. Přihlášky do knihovny budeme rozdávat dětem, vyplněné je prosím odevzdejte v knihovně nejpozději do poloviny září. Nárazově a tematicky budeme navštěvovat výstavy, besedy, muzea a jiné akce, o jejichž průběhu Vás budeme předem informovat. Pokud se jedná o celodružinovou akci (kino atd.), odchází celá družina, případně si dítě vyzvednete před odchodem na akci, nelze zůstat v družině.
 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA NAŠÍ ŠKOLE
Lata – Lužánky , možnost vyzvednutí dítěte lektorem v družině.
Tanečky , možnost vyzvednutí dítěte lektorem v družině.
Lokomoce, úterý 15.30 - 16.30
Atletika, zajišťují pedagogové naší školy.
Přípravné kurzy k anglickým zkouškám Cambridge pro 3., 4., a 5. třídu, zajišťují pedagogové naší školy.
Bezplatný kroužek sportovních her v rámci činnosti školní družiny.
                                                                                       
Obědy je možné vybírat na webu školní kuchyně, v případě nepřítomnosti odhlašují rodiče obědy samostatně ve školní jídelně. Děti budou potřebovat čip nebo ISIC kartu.
 

 

 

 

Návštěvnost stránek

339313