Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče dětí v ŠD

 

Od 4. 9. 2017 je školní družina umístěna do samostatných prostor - spodní pavilon, bývalá mateřská školka.

Příchody do ranní družiny a odpolední odchody z družiny tedy budou zvláštním vchodem do této části budovy.

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Školní družina je určena žákům 1. – 4. tříd.

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky do školní družiny. Zákonní zástupci žáků mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem družiny a provozem družiny, respektovat jej, včas uhradit poplatek za pobyt účastníka zájmového vzdělávání v družině, a pokud účastník neodchází domů sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.30 hod. do 7.45, případně 8.45 hod.

Po skončení vyučování v pondělí až čtvrtek od 11.30 hod. do 17.30, v pátek do 17.00 hod.

 

Provoz ŠD:

6.30 – 7.45, případně 8.45 ranní družina. Příchod dětí do ranní družiny je do 7.20 hod.

11.30- 14.00 příprava na oběd a oběd - dle rozvrhu.

12.35 - 14.00 odchod dětí - dle rozvrhu, relaxační a odpočinkové činnosti.

14.00 - 15.00 odpolední činnost, pobyt venku - dle počasí.

15.00 - 17.30, v pátek do 17.00 svačina, odpolední činnost, odchod dětí.

Na pobyt venku potřebuje mít dítě vhodné oblečení a obuv (převlečení může nechávat v šatně).

 

Odchody dětí:

Rodiče vyplní do přihlášky přesné odchody dětí a jsou povinni upozornit na jinou dobu odchodu ze ŠD než je uvedena na přihlášce.

Změny je potřeba vždy uvést písemně s datem, jménem, časem odchodu a podpisem.

 

Vyzvedávání dětí:

Končí-li výuka po 4. vyuč. hod. (v 11.30), je dítě možné vyzvednout po obědě od 12.30.

Končí-li výuka po 5. nebo 6. vyuč. hod. (ve 12.45), je dítě je možné vyzvednout po obědě od 13.30.

Od 14.00 hod. do 15.00 hod. nelze vyzvedávat děti z družiny, pouze výjimečně a po předchozí domluvě s vychovatelem/vychovatelkou.

Po 15. hodině mohou být děti i v jiných odděleních ŠD podle jednotlivých služeb vychovatelek a probíhajících zájmových kroužků.

Děti ze ŠD si rodiče (oprávněná osoba) budou vyzvedávat prostřednictvím čipů u dveří.

Poplatek za školní družinu činí 2 000 Kč za školní rok. Veškeré informace budou sděleny konkrétním vychovatelem/vychovatelkou.

Jednou měsíčně proběhne návštěva kina a knihovny. Přihlášky do knihovny musí rodiče vyplnit v knihovně nejpozději do poloviny září. Nárazově a tematicky budeme navštěvovat výstavy, besedy, muzea a jiné akce, o jejichž průběhu Vás budeme předem informovat. Pokud se jedná o celodružinovou akci (kino atd.), odchází celá družina, případně si dítě vyzvednete před odchodem na akci, nelze zůstat v družině.

 

Obědy je možné vybírat na webu školní kuchyně (sjsvornost.cz) (samostatný právní subjekt), v případě nepřítomnosti odhlašují rodiče obědy samostatně ve školní jídelně. Děti budou potřebovat čip nebo ISIC kartu.

 

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo mailem.

 Mgr. Zuzana Blahová                     516 839 263

 Mgr. Lucie Dostálová                      516 839 262

 Mgr. Iveta Brdečková                      516 839 263

 Daniela Tribulová                            516 839 261

 Mgr. Edita Staňková                        516 839 260

 Froso Tarasidu                                739 151 831

Pavla Gryčová                                 516 839 262

Marcela Mikolášová                         739 151 831

email ve formátu: jméno.příjmení@zsnsvor.cz

FB skupina: Družina Svornost

Těšíme se na spolupráci

Mgr. Zuzana Blahová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Návštěvnost stránek

436842