Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska

Úřední deska

 • Adresa školy: ZŠ a MŠ Brno, náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno - Žabovřesky
 • Ředitel školy: Mgr. Petr Pavlíček
 • Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno- Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
 • Datová schránka: kikn3bj
 • IČ: 08199876
 • DIČ: škola není plátcem DPH
 • Bankovní účet: 7105620267/0100 (Komerční banka, a. s.)
 • telefon kancelář: +420 516 839 222
 • Vzdělávací program: Základní škola Brno, náměstí Svornosti 7: Rodina - škola - život

 

O škole

Základní a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Brno, Městská část Brno- Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno. Jsme úplnou školou a vzděláváme žáky 1. i 2. stupně. Jsme jedna ze tří základních škol v městské části Brno-Žabovřesky.

Umístění školy: Škola je velmi výhodně situována v rámci městské části Brno Žabovřesky. Má výbornou dosažitelnost MHD (linky trolejbusu 34 a 36 (zast. Nám. Svornosti) a tramvaje 3 a 10 (zast. Burianovo nám.)). Na areál školy navazuje nedávno zrekonstruované venkovní víceúčelové hřiště. Součástí školy je i bazén, který využívají všichni žáci školy. Budovy školy postupně procházejí modernizací a revitalizací, naším cílem je pěkné prostředí pro žáky i pedagogy.

Klíčové oblasti činnosti školy: 

 • různorodá nabídka vyučovacích metod a postupů
 • výborná  příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám
 • příprava žáků na přestup na 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
 • prevence šikany a sociálně patologických jevů
 • spolupráce s místními organizacemi
 • kvalitní péče o žáky s poruchami učení
 • účast v olympiádách a soutěžích
 • účast žáků na kulturních, sportovních a společenských akcích
 • školní projekty v oblastech prevence a EVVO

Školní vzdělávací program „RODINA - ŠKOLA - ŽIVOT“, který nabízí :

 • výuku angličtiny od první třídy – projekt MMB „Angličtina do škol“, přípravný kurz k britským zkouškám Cambridge, výjezdy do Británie, němčina nebo ruština od 7. třídy
 • nadstandardní výuku informatiky od 4. ročníku podle nového, revidovaného RVP, zaměřenou mimo jiné na programování a robotiku
 • výuku plavání od první třídy ve vlastním bazénu přímo v budově školy, základní kurz bruslení pro žáky na 1. stupni, lyžařský výcvik pro žáky  7. - 9. tříd, zimní a letní školy v přírodě, výlety, exkurze, terénní výuku přírodovědných předmětů
 • výchovné a výukové programy, kulturní představení, sportovní aktivity
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Školní poradenské pracoviště (výchovné poradkyně, školní metodička prevence, školní psycholožka, školní speciální pedagožka, kariérové poradenství), pravidelná spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • školní družinu denně od 6.30 do 17.30 hodin, bezplatné kroužky v rámci ŠD
 • obědy v budově školy (denně výběr ze dvou jídel, možnost dietního stravování)

Atraktivní zájmové aktivity v budově školy:

 • přípravné kurzy k britským zkouškám Cambridge - vedeno učiteli ZŠ
 • IT kroužky zaměřené na robotiku, programování - vedeno učiteli ZŠ
 • ZUŠ ORCHIDEA – výuka hudební teorie, zpěvu, hry na flétnu a další nástroje
 • základní a zdokonalovací kurzy plavání - Klub plaveckých sportů SK KOMETA Brno
 • basketbal (od přípravek po soutěžní týmy) - Sportovní akademie mládeže BŠM
 • další kroužky (atletika, taneční kroužek, florbal)

DSC_0405.jpg foto bazén4.jpg

DSC_0684.jpg foto tělocvična.jpg

DSC_0403.jpg DSC_0419.jpg

Návštěvnost stránek

442094