Drobečková navigace

Úvod > Poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholog

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště a úzce spolupracuje se všemi jeho členy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídách i ve škole jako takové. Kromě práce s třídními kolektivy poskytuje individuální poradenství a podporu žákům jejich rodičům a pedagogům školy. Je v kontaktu také s pedagogicko- psychologickou poradnou. 

Kdy se na školního psychologa obrátit?

Kdykoliv Vás něco tíží, necítíte se psychicky dobře, potřebujete podpořit, poradit, nebo třeba jen vyslechnout :-)

 

S čím mohu pomoci žákům?

- s nepříjemnými pocity jako je nejistota, smutek, osamělost, strach, úzkost nebo tréma

- s problémy v komunikaci (když neklape domluva se spolužáky, rodiči nebo učiteli)

- s akutní krizovou nebo stresovou situací (když je toho najednou moc, stalo se něco závažného a ty si s tím nevíš rady)

- s podporou příjemné atmosféry ve třídě, s řešením šikany (když potřebuješ zlepšit vztahy ze spolužáky, máš pocit, že do třídy nezapadáš, někdo ti ubližuje...)

- s potížemi v učení, se zhoršením prospěchu a zvládnutím neúspěchu ve škole

- s výběrem vhodné střední školy

- s dalšími osobními problémy (ve vztahu k sobě, k rodičům, vrstevníkům...)

- s rozvojem osobních sociálních dovedností a kompetencí (když se chceš naučit lépe vycházet s ostatními, zvládat své strachy nebo vztek...)

 

Za školní psycholožkou můžeš zajít kdykoli v konzultačních hodinách, poprosit o domluvení schůzky třídní učitelku/učitele nebo někoho dalšího z pedagogů.

 

S čím mohu pomoci rodičům (příbuzným a další osobám jimž je dítě svěřeno do péče)?

- poradenství při adaptačních potížích

- poradenství při zvládání školního neúspěchu

- poradenství při zvládání kázeňských, výchovných a výukových problémů

- poradenství při náhlé změně chování, prospěchu a dalších projevů dítěte (prostě když máte pocit, že se s Vašim dítětem něco děje)

- konzultace rodinných problémů (zátěžové situace v rodině, krizové situace ovlivňující život dítěte)

- nasměrování na další možná místa pomoci

 

Osobní konzultace prosím domlouvejte dopředu telefonicky nebo emailem. Pokud dorazíte neohlášeni, může se stát, že se Vám nebudu moci věnovat.

 

S čím mohu pomoci pedagogům?

- spolupráce na vytvořením pozitivní atmosféry ve třídě

- preventivní aktivitami rizikového chování

- podpora a pomoc při řešení problémů ve třídě

- podpora a pomoc při zvládání obtížných životních situací

  


Mgr. Eliška Jandová

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a přestože jsem se dlouho věnovala spíše dospělým, práce s dětmi je mi blízká. Sama jsem mámou tří kluků a věřím, že dokáži pochopit, co děti i jejich rodiče trápí. Absolvovala jsem kurz krizové intervence a v současné době procházím dlouhodobým poradenským a terapeutickým výcvikem.

Kontaktní telefon: +420 777 483 716

Konzultační hodiny:

pondělí: 7.30 - 12.30
úterý: 8.30 -14.00
středa: 10.00 - 15.00
čtvrtek:  7.30 - 14.00
pátek: 7.30 - 12.30

 

Konzultaci je vhodné dopředu domluvit emailem - eliska.jandova@zsnsvor.cz

 

 

Návštěvnost stránek

442094