Drobečková navigace

Úvod > Poradenské pracoviště > Školní psycholog

Školní psycholog

PhDr. Vladimíra Kuchtová

Mezi standardní činnosti školního psychologa patří zejména:
Úvodní konzultace dítěti, které psychologa samo vyhledá.
Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v mimořádně náročné situaci.
Práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností).
Anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům) a konzultování zjištěných údajů s pedagogickým sborem při důsledném zachování anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili.
Opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
Opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.
Konzultační a poradenská činnost pro rodiče a zákonné zástupce žáků týkající se výchovných i vzdělávacích obtíží a dalších oblastí, které mají dopad na jejich školní práci.
Spolupráce s třídními učiteli při péči o třídní kolektivy.

Návštěvnost stránek

056146