Drobečková navigace

Úvod > > O nás

O nás

  • V mateřské škole poskytujeme: Předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let, mateřská škola může přijmout i děti mladší tří  let. Dále speciálně – pedagogickou péči formou individuální integrace, výuku ve speciálních třídách zřízených podle §16 odst.9 Školského zákona (se zaměřením na děti se závažnými řečovými obtížemi) a povinné předškolní vzdělávání. Dětem je denně připravována za velmi přísných, hygienických podmínek čerstvá, zdravá, vyvážená strava a pitný režim
  • Kapacita školy: 116 dětí
  • Počet tříd: 5
  • Provoz školy: od 6:30 do 16:30
  • Zaměstnanci: Dětem zajišťují péči 3 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 1 školní asistentka, za kvalitu poskytované stravy zodpovídá vedoucí stravování. Vzdělávání zajišťuje 10 pedagogů včetně 4 speciálních pedagogů, 2 logopedů a 4 asistentů pedagoga. Za provoz školy a kvalitu poskytovaného vzdělávání zodpovídá její ředitelka.
  • Historie: MŠ byla slavnostně otevřena dne 11. 1. 1971. V průběhu let prošla mnoha změnami, které souvisely se změnami celospolečenskými. V roce 1997 byla zřízena 1. logopedická třída, od 1. 9. 2019 2. logopedická třída, kde je dětem poskytována speciálně – pedagogická péče v oblasti narušených komunikačních schopností. S účinností od 1. 1. 2020 mateřská škola splynula se základní školou a vzniká nová organizace s oficiálním názvem: Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace. Její hlavní činností je poskytování předškolního, speciálního, základního a zájmového vzdělávání a školního stravování, součástí školy je i školské poradenské pracoviště.

Naším záměrem je poskytovat dětem tvůrčí prostředí, prostor pro hru a herní pohodu, nové zkušenosti, dovednosti. Vytvořit bezpečné, přívětivé prostředí, bohaté na prožitky, které bude směřovat k maximálnímu rozvoji osobnostních předpokladů každého jednotlivého dítěte. 

Chceme, aby z naší mateřské školy odcházely děti připravené na život, otevřené dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají. Výhodou je, že mohou pokračovat na naší škole na I. i II. stupni a účastnit se zájmového vzdělávání včetně plavání, které je pro naše děti realizováno bezúplatně. 

Návštěvnost stránek

339314