Drobečková navigace

Úvod > > O nás

O nás

 • V mateřské škole poskytujeme: Předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od 3 do 6 let, mateřská škola může přijmout i děti mladší tří  let. Dále speciálně – pedagogickou péči formou individuální integrace, výuku ve speciální třídě zřízené podle §16 odst.9 Školského zákona (se zaměřením na děti se závažnými řečovými obtížemi) a povinné předškolní vzdělávání. Dětem je denně připravována za velmi přísných, hygienických podmínek čerstvá, zdravá, vyvážená strava a pitný režim
 • Kapacita školy: 122 dětí
 • Počet tříd: 5
 • Provoz školy: od 6:30 do 16:30
 • Zaměstnanci: Dětem zajišťují péči 3 provozní zaměstnanci, 3 kuchařky, 1 školní asistentka, za kvalitu poskytované stravy zodpovídá vedoucí stravování. Vzdělávání zajišťuje 10 pedagogů včetně 3 speciálních pedagogů, 1 logopedky a 2 asistentů pedagoga. Za provoz školy a kvalitu poskytovaného vzdělávání zodpovídá její ředitel.
 • Historie: MŠ byla slavnostně otevřena dne 11. 1. 1971. V průběhu let prošla mnoha změnami, které souvisely se změnami celospolečenskými. V roce 1997 byla zřízena 1. logopedická třída, od 1. 9. 2019 2. logopedická třída, kde je dětem poskytována speciálně – pedagogická péče v oblasti narušených komunikačních schopností. Nyní však funguje z kapacitních důvodů jedna logopedická třída. S účinností od 1. 1. 2020 mateřská škola splynula se základní školou a vzniká nová organizace s oficiálním názvem: Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace. Její hlavní činností je poskytování předškolního, speciálního, základního a zájmového vzdělávání a školního stravování, součástí školy je i školské poradenské pracoviště.

Naším záměrem je poskytovat dětem tvůrčí prostředí, prostor pro hru a herní pohodu, nové zkušenosti, dovednosti. Vytvořit bezpečné, přívětivé prostředí, bohaté na prožitky, které bude směřovat k maximálnímu rozvoji osobnostních předpokladů každého jednotlivého dítěte. 

Chceme, aby z naší mateřské školy odcházely děti připravené na život, otevřené dalšímu vzdělávání a dobře vybavené do situací, které je v životě čekají. Výhodou je, že mohou pokračovat na naší škole na I. i II. stupni a účastnit se zájmového vzdělávání včetně plavání, které je pro naše děti realizováno bezúplatně. 


UVÍTACÍ DOPIS

Milí rodiče,

vítáme Vás v novém školním roce 2023/2024 a pevně věříme, že se Vašim dětem u nás bude líbit a i Vy budete také spokojeni. V mateřské škole jsou erudovaní pedagogové, kteří se dětem s pečlivostí věnují a připravují je na vstup do školy. Stejně tak provozní personál MŠ je velmi milý a vstřícný.

Mějte prosím na paměti, že vstup do mateřské školy je pro rodiče a hlavně pro děti velká změna a toto období může proběhnout bez problémů nebo také ne. Může chvíli trvat, než si dítě na MŠ zvykne a Vaše podpora je pro něj velice důležitá. Každé dítě je osobnost a každé přijímá změny jinak. Nic však netrvá věčně a pro ulehčení adaptace na školní prostředí pro Vás máme několik postřehů, pravidel, tipů a důležitých informací. Velmi rádi bychom Vás poprosili o jejich dodržování, důvodem je příjemný a pohodový vstup Vašeho dítěte do mateřské školy.

Provoz MŠ:

 • Mateřská škola funguje od 6.30 -16.30 včetně. Děti se scházejí i rozcházejí ve třídách A (spodní patro) a D (horní patro). Ranní příchod dětí je do 8.30, pro děti je ovšem optimální příchod do 8.00 a hlavně se to týká nejstarších dětí povinně předškolně vzdělávaných(z důvodu ranních činností). Prosíme Vás, abyste Vaše děti přiváděli a odváděli VŽDY včas.    Z důvodu pozdních příchodů děti nestihnou ranní činnosti, a tedy to, co ostatní. Stejná situace platí i odpoledne, v 16.30 se mateřská škola zavírá. Pokud se stane výjimečná situace a nestihnete dítě vyzvednout včas, lze zavolat a domluvit se. V případě nemoci či jiné absence dítěte předškolního věku prosíme o vyplnění omluvenky (formulář je ke stažení na tomto odkaze). Děti odcházející domů po obědě vyzvedávejte v čase 12.30- 13.00.

 • Doprovod, který není zákonným zástupcem (tedy matkou nebo otcem), musí mít tzv. Pověření o vyzvedávání dítěte, které rodiče vyplní a stvrdí podpisem. Každé dítě musí mít doprovod, do MŠ nesmí přicházet/odcházet samo.

 • Nové děti si na začátku procházejí tzv. adaptačním obdobím: rodič i pedagog zváží, jak dlouhý pobyt dítě zpočátku v MŠ zvládne. Může např. začít docházet s doprovodem rodiče na hodinu nebo více hodin, poté samo na několik hodin, na celé dopoledne po oběd, poté na dopolední pobyt s obědem a až na závěr na celodenní pobyt s odpoledním odpočinkem. První týden až dva obecně doporučujeme vyzvedávat nové děti již po obědě, tj. v čase 12.30 - 13.00.

 • Pokud víte, že dítě nestihnete vyzvednout po obědě, buďte k němu upřímní a řekněte mu to - dítě je srozuměno, že půjde domů odpoledne a lépe se s tím smíří, než aby doufalo, že půjde po obědě a pak bylo smutné a zklamané.

 • A teď rada téměř nejdůležitější: Snažte se nebýt příliš emotivní (zejména při ranním loučení). Děti, které adaptaci zvládají s těžkostmi, si touto cestou tvoří odpor ke školní docházce a jsou z chování rodiče zmatené. Adaptace je pak těžká a dítě si zvyká jen velmi pomalu. Nemusíte se obávat, že dítě trpí a je v hrůzných stavech. Je až na pár vzácných výjimek pravidlem, že když rodič odejde, dítě se za chvíli uklidní a pobyt v MŠ již zvládá bez obtíží. Navíc má ve třídě kamarády a učitelky, které se mu věnují.

 • Děti, které vykazují známky nemoci, tedy i kašle a rýmy, do mateřské školy NEPŘICHÁZÍ. Buďme ohleduplní a dodržujme společně toto jednoduché pravidlo. Pokud dítě není úplně zdravé, jistě mu ve školce dobře nebude. 

 • Vybavte děti vhodným oblečením pro pobyt ve školce i venku. Ve skříňce by měly mít děti i náhradní oblečení (v případě drobných nehod). Dítě by též mělo mít kvalitní papuče- tzn. obuv, která drží na noze (nevhodné jsou pantofle).

 • Prosíme, aby děti také do MŠ nenosily hračky z domu - předejdeme tak možnému poškození nebo ztrátě.

 • Školní rok bude ve znamení pestrých aktivit, v každé třídě bude vždy nachystán seznam aktualit, do kterého můžete nahlédnout.

Úplaty a stravování

 • Děti, které jsou povinně předškolně vzdělávané, platí pouze stravné. Stravné pro děti 7-10 let činí 1160 Kč měsíčně, stravné pro děti mladší, tzn. 3-6 let činí 1040 Kč měsíčně. 

 • Pokud má Vaše dítě alergie, je třeba potvrzení od dětského lékaře (pediatra).

 • Mladší děti, tzn. 3-6 let, platí také úplatu za vzdělávání, která pro školní rok 2023/2024 činí 700 Kč na účet 7105620267/0100. Další údaje Vám předá pí Helena Šikulová, hospodářka mateřské školy.

Prosíme také, pokud budete mít cokoli na srdci, proberte to s pedagogem Vašeho dítěte. Komunikace je zde opravdu velmi důležitá.

  

Kontakty na jednotlivé třídy a vedoucí stravování:

Vedoucí stravování 516 839 278

Třída A (motýlci) 516 839 271

Třída B (veverky) 516 839 272

Třída C (medvídci) 516 839 273

Třída D (papoušci) 516 839 274

Třída E (tygříci) 516 839 275

 

O všech pravidlech si společně popovídáme také na schůzce rodičů nově nastupujících dětí, na kterou bychom Vás chtěli co nejsrdečněji pozvat. Schůzka se bude konat v pondělí 18. 9. 2022 od 16 hodin ve třídě „B“ (druhý vchod v přízemí). Zde Vám budou poskytnuty informace o provozu MŠ, školním stravování, seznámíte se se zástupci pedagogického sboru a také zde bude prostor na Vaše dotazy.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme,

Kolektiv pedagogů mateřské školy

Návštěvnost stránek

442099