Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Informace k podání přihlášek na střední školy

Informace k podání přihlášek na střední školyAktuální informace k podání přihlášek na střední školy na školní rok 2022/2023
Předvyplněné přihlášky na SŠ i víceletá gymnázia (dále jen SŠ) obdrží žáci u nás ve škole
(nejdříve v dalším týdnu po pololetním hodnocení).
Na přihláškách je nutno doplnit název a adresu SŠ, kód a vybraný obor studia
(žáci z 5. třídy osmileté obory, ze 7. třídy šestileté a z 9. třídy čtyřleté nebo tříleté obory).
Každý žák může do prvního kola podat dvě přihlášky, je nutné obě vyplnit stejně, neměnit
pořadí škol!
Přihlášky na SŠ se ODEVZDÁVAJÍ na příslušných SŠ do 1. BŘEZNA 2022 (nejlépe osobně,
pokud budete posílat poštou, tak doporučeně; pozor na zákonný termín do 1. 3. 2022).
Nezletilým uchazečům zákonný zástupce = rodič doplní na první straně přihlášky:
- V Brně dne...
- datum narození a podpis zákonného zástupce
- nutný je i podpis uchazeče (žáka).
Na druhé straně přihlášky základní škola vyplní obvyklý požadavek klasifikace:
- u žáků 5. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy
- u žáků 7. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 6. třídy a 1. pol. 7. třídy
- u žáků 9. ročníku známky z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pol. 9. třídy.
Ředitel každé SŠ může do 31. 1. 2022 na webu své školy změnit kritéria přijímacího
řízení, je proto nutné sledovat webové stránky svých vybraných SŠ.
Ředitelé SŠ mohou v současné "covidové" situaci rozšířit okruh požadovaných
vysvědčení; pokud by tato situace nastala, je třeba přiložit k přihlášce tam, kde toto SŠ bude
vyžadovat, ověřený opis jiného požadovaného vysvědčení.
SŠ může také požadovat také PLP = povinnou lékařskou prohlídku, pak je nutno přihlášku
nechat potvrdit dětským lékařem, tento požadavek najdete také na webu vybrané SŠ.
Až obdržíte prostřednictvím vašich dětí přihlášky na SŠ, prosím o kontrolu všech údajů,
případnou aktualizaci telefonních čísel, e-mailů, aktuálních adres kvůli doručení pošty atd.
Po úspěšném vykonání jednotné přijímací zkoušky, popř. školní přijímací zkoušky a vyhlášení
výsledků přijímacího řízení je nutné do 10 pracovních dnů odevzdat na příslušné SŠ
zápisový lístek (s vyplněnou SŠ, kam byl žák přijat a podepsaný uchazečem i zákonným
zástupcem = v prvním rámečku).
Zápisový lístek se bude vydávat zákonným zástupcům v kanceláři naší ZŠ do 15. března
2022, popř. podle aktuální epidemické situace, dle pokynů MŠMT.
S interními informacemi z naší ZŠ budou rodiče seznámeni prostřednictvím školních
webových stránek a Bakalářů.
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek:

pro čtyřleté obory 12. a 13. dubna 2022,
pro šestileté a osmileté obory 19. a 20. dubna 2022.

Veškeré informace a případné aktuální změny najdete na:
www.msmt.cz www.jmskoly.cz www.cermat.cz
Pokud by někdo potřeboval individuální konzultace, jsem rodičům po domluvě k
dispozici.

Zdravím,
Dr. Valerie Slámová valerie.slamova@zsnsvor.cz


Návštěvnost stránek

442092