Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - Volby zákonných zástupců nezletilých žáků

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - Volby zákonných zástupců nezletilých žákůVYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace 

v souladu s §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje volby do školské rady a oznamuje termín a místo konání voleb. 

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v úterý 17. 1. 2023 v budově základní školy od 17:00 do 18:30 hod (v době rodičovských schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem. 

 

Složení školské rady: školská rada má 3 členy a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. 

Způsob volby: z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen jeden s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. 

 

Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců je možno doručit osobně do kanceláře školy, poštou, nebo zaslat na email: reditel@zsnsvor.cz, a to nejpozději do 22. 12. 2022 do 12:00 hodin. 

 Formulář zde

Členové volební komise: 

Mgr. Martina Zažímalová – předseda 

Barbora Fardová – člen 

Dana Smílková – člen 
V Brně dne 28. 11. 2022,  Mgr. Petr Pavlíček, ředitel školy

 


Návštěvnost stránek

433011