Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.třídZápis do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

 • pátek 22. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin
 • sobota 23. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin
 • náhradní termín 27. 4. 2022 po telefonické domluvě na čísle 541 211 940 – Mgr. Petr Pavlíček

 

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘED ZÁPISEM:

Na webových stránkách zapisdozs.brno.cz  musí rodiče vyplnit žádost k přijímacímu řízení – bude možné od 16. 3. 2022.  Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je třeba vytisknout a donést s sebou na termín zápisu.

POZOR!!! Na přihlášce k přijetí ke vzdělávání na základní škole, kterou si přinesete vytištěnou, je třeba uvést oba zákonné zástupce a zaškrtnout, který zákonný zástupce bude dítě ve věci zápisu zastupovat. Takto vyplněná přihláška pak musí být podepsána oběma zákonnými zástupci !!!! 

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST :

 • Vytištěnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte
 • Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte (zpravidla platný občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

O odklad povinné školní docházky je možné žádat nejpozději v den zápisu.

 • Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Tyto žádosti lze doložit dodatečně, ale upozorňujeme rodiče, kteří uvažují o odkladu, že na příslušné vyšetření do PPP se musí objednat co nejdříve (NEJPOZDĚJI DO KONCE KVĚTNA 2022).
 • O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku musí ve vybrané škole o přijetí opětovně požádat a dostavit se znovu k zápisu (s sebou si k zápisu vezmou rozhodnutí o odkladu !!!). Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

OBECNÉ INFORMACE K ZÁPISU:

Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení  šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (konkrétní termín stanoví ředitel školy).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  

Ve smyslu platných právních předpisů a metodických doporučení MŠMT vydává naše škola tato závazná kritéria pro přijetí žáků do běžných prvních tříd ve školním roce 2022/2023:

 1. Přednostně budou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy:

Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo náměstí, Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická, Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kníničská (po hranici městské části), Kovařovicova, Kozákova, Královopolská (č. 1–139 lichá včetně písmen a, b, c a 2–90 sudá včetně písmene a), Kroftova, Kvapilova, Lipská, Luční, Makovského náměstí, Maničky, Mozolky, náměstí Svornosti, Navrátilova, Nohavicova, Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat, Puškinova, Rosického náměstí, Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova, Štursova (č.3–35 lichá a 2–20 sudá včetně objektů označených písmenem a), Topolky, Veslařská (č. 2, č. 25, 25b, 25e), Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zeleného (č. 51), Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (č. 3), Žabovřesky č. ev. 337, celé území obce Jinačovice pro žáky 1–9 tříd.

 

 1. Vzhledem k volné kapacitě školy je možné přijímat i žáky z jiných spádových obvodů.
 2. Neformální část zápisu (pohovor s předškolákem) NENÍ hodnotícím kritériem pro přijetí/nepřijetí do běžných tříd.

zápis 1.jpg zápis 2.jpg

zápis 3.jpg zápis 4.jpg

zápis 5.jpg zápis 6.jpg

zápis 7.jpg zápis 8.jpg

zápis 9.jpg

 

 

Co Vaše děti u nás ve škole čeká ?

 

Školní vzdělávací program „ RODINA - ŠKOLA -  ŽIVOT “, který nabízí :

- výuku angličtiny od první třídy – projekt MMB „Angličtina do škol“

- druhý cizí jazyk od 7. třídy ( němčina, ruština )

- výuku plavání od první třídy ve vlastním bazénu

- široká paleta volitelných předmětů dle aktuálního zájmu žáků

- výchovné a výukové programy, kulturní představení, sportovní aktivity

- dyslektické skupiny od 2. do 9. třídy, péči o integrované žáky

- odbornou logopedickou péči

- Školní poradenské pracoviště (výchovné poradkyně, školní metodička prevence,

  školní psycholožka, školní speciální pedagožka, kariérové poradenství)

- pravidelná spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou

-  zimní a letní školy v přírodě, výlety, exkurze, terénní výuku přírodovědných předmětů -  základní výcvik bruslení pro žáky na 1. stupni, lyžařský výcvik pro žáky 7. - 9.třídy

- školní družinu denně od 6,30 do 17,30 hodin, bezplatné kroužky v rámci ŠD

- obědy v budově školy (denně výběr ze dvou jídel, možnost dietního stravování)

 

Placené aktivity v budově školy :

 

 - Věda nás baví – kroužek pro žáky 1. stupně

-  florbal, hip hop a street dance, angličtina hrou – KROUŽKY BRNO

-  zájmové kroužky CVČ Lata – dle aktuální nabídky před zahájením školního roku

 - ZUŠ ORCHIDEA CLASIC – výuka hud.teorie, zpěvu, hry na zob. flétnu, violoncello 

-  základní a zdokonalovací kurzy plavání – Klub plaveckých sportů SK Kometa Brno

Sportovní akademie mládeže BŠM, basketbal od přípravek po soutěžní týmy až do kategorie mladšího dorostu trénují v návaznosti na výuku ve školní tělocvičně

             

 


Návštěvnost stránek

432998